Activitats de la cartoixa

Celebració de la Missa a la capella exterior, tots els dies a les 18 h, excepte els dissabtes. 


Fins a la pandèmia de 2020 es podia entrar al monestir el dia del Corpus i el dia de Sant Bru per assistir a la Missa conventual i a vegades després hi havia una visita guiada. Però aquestes dues activitats obertes al públic s’han deixat de fer des d’aleshores.