ACTIVITATS DE LA CARTOIXA

Activitats públiques de la Cartoixa de Montalegre

Celebració de la Santa Missa

Lloc:   Capella exterior de la Cartoixa
Dia:   Tots els diumenges i solemnitats religioses
Hora:   10,30 h.

Lloc : Esglesia conventual
Dia: Solemnitat de:
                                  – Corpus Cristi (amb processó pel claustre)
                                  – Sant Bru (6 d’octubre)
Hora:   9,00 h.

Nota:
          –    A la capella exterior, en no ser clausura, poden accedir totes les persones.
          –    Per motius d’estricta clausura, les celebracions a l’església conventual queden restringides als homes.
          –    La porta d’accés a la cartoixa es tancarà a les 8,45 h. Es prega puntualitat.