Bibliografía de les cartoixes catalanes

Monografies

MONOGRAFIES

FOSSAS PI, Modesto. Cartuja de Montalegre. Memoria descriptiva leída en la excursión hecha al monasterio por la asociación en 11 de mayo de 1884. Barcelona: Tipografía de la Casa P.  de Caridad (Asociación de Arquitectos de Cataluña), 1884, 34 p. 

CALONGE, Josep. La Cartuxa de Montalegre. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1890. 14 p. (Separata de La Ilustració Catalana, 238, 15 de juny de 1890).

CANO BARRANCO Pedro. Monografía histórico-descriptiva de la Cartuja de Montalegre”. Barcelona: Imprenta de Henrich y Compañía, 1921. 87 p. + 21 làmines.

UN CARTOIXÀ. La Cartuja de Santa María de Montalegre. Compendio histórico. Cartuja de Santa María de Montalegre. Barcelona: Librería Editorial Políglota, Imprenta Altés, 1960. 151p

HOGG, James. Las cartujas de Montalegre, Sant Pol de Maresme, Vallparadís, Ara Coeli y Via Coeli. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik. Universität Salzburg (Analecta Cartusiana, 41:2).1983. 140 p

PÉREZ GÓMEZ. Xavier. La cartoixa de Montalegre. Drets feudals i conflictes jurisdiccionals (1415-1602). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana / Rafael Dalmau editor, 2004. 215 p.

DE MANUEL GONZÁLEZ, Pere i LACUESTA CONTRERAS, Raquel (dir.). La Provincia Cartoixana de Catalunya. La cartoixa de Montalegre. Actes del XXIII Congrés Internacional de la Cartoixa, maig de 2005 (Analecta Cartusiana, 229). Barcelona, Analecta Cartusiana -Diputació de Barcelona, 2006. 613 p. – Història, arquitectura, art, espiritualitat cartoixana-

DE MANUEL GONZÁLEZ, Pere (dir.). La cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La Provincia Cartoixana de Catalunya. Actes del XXXIV Congrés internacional sobre la Cartoixa. Barcelona octubre de 2015.(Analecta Cartusiana 317). Analecta Cartusiana-Ajuntament de Tiana 2016, 476 p.  – Història, arquitectura, art, espiritualitat cartoixana-

OLIVERAS COSTA Jaume. Montalegre. Sis segles de silenci cartoixà. Badalona: Museu de Badalona, 2017. 161 p; fotografíes de Oriol Casanovas i Antonio Guillén.

PÉREZ GÓMEZ, Xavier. Notes històriques de la cartoixa de Montalegre. Història, tradició i llegenda. Lleida: Pagès editors, 2018, 231 p. 

ÀLVAREZ MASALIAS, Robert. Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (916-1450). Barcelona: Fundació Noguera, 2021, 2 volums, 1124 p. 

SOLA, Diego – DE MANUEL, Pere (editors). Presència cartoixana a Catalunya. Segles XII-XX. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2022 (Quaderns de Montalegre), 252 p.

ÀLVAREZ MASALIAS, Robert. Diplomatari de la cartoixa de Nostra Senyora de Montalegre (1200-1265). Barcelona: Fundació Noguera, 2022, 531 p. 

ARTICLES

SOLER PEREJOAN Gaietà. “La Cartoxa de Montalegre” dins: Monografia històrich arqueològica de Badalona. Barcelona: Imprenta de Fidel Giró, 1890. p. 91-104.

BARRAQUER ROVIRALTA, Cayetano, “Cartuja de Montalegre”, dins: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés, 1906. tom I, p. 215-238.

BARRAQUER ROVIRALTA, Cayetano. “La Cartuja de Montalegre”, dins: Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco Javier Altés, 1915. tom III, p. 315-352.

ARAGÓ Antoni M. y JULIÁ DE ARAGÓ Rosa.Los dísticos de la cartuja de Montalegre”. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. XXIX, 1956. p. 40-410. (també publicat per Balmesiana, Barcelona, 1957).

PLADEVALL Antoni, CATALÀ ROCA Francesc. “Montalegre, la cartoixa catalana vivent,”dins: Els monestirs catalans. Barcelona: Edicions Destino, 1968. p. 194-199 (va haver quatre edicions, l’última de 1978)

MADURELL i MARIMON Josep Maria.“Art antic a la cartoixa de Montalegre”, dins: II Col·loqui d’història del monaquisme català. Poblet: Abadia de Poblet, 1972. vol. II, p. 231-244.

RIBAS MASSANA Frederic. “La cartoixa de Montalegre al segle XV. Assaig d’història econòmico-financera de la formació del patrimoni i dels treballs de construcció”. Stvdia Monastica, volum 18, 1976. fascicle 2. p. 379-432.

MASSOT i MUNTANER Josep. (ed.).La tragèdia de la Cartoixa de Montalegre”, dins: La persecució religiosa de 1936 a Catalunya: testimoniatges”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987. p. 23-97

TARRAGÓ CID Salvador, M. BURRELL Josep M. “Els aprofitaments hidràulics de la Cartoixa de Montalegre. Cinc segles fent servir l’aigua religiosament”. Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, núm. 1, Barcelona, setembre-octubre 1986. p. 36-40.

CASAMAJÓ PATRIS Francesc.La cartoixa de Montalegre. Retalls històrics”, dins: La pau i treva fou obra de tots: la revolució i guerra a Badalona, 1936-1939. Badalona: Edicions Badalonines, 1993, p. 132-186.

AMAT i de CORTADA.Rafael d’, BARÓ DE MALDÀ.Explicació del monastir de monjos de la cartuxa de Montalegre”, dins: Viles i ciutats de Catalunya. A cura de Margarida Aritzeta. Barcelona: Editorial Barcino, 1994, p. 242-244. (es basa en el manuscrit Calaix de sastre, Miscelànea III, [1791], p. 70-72).

PÉREZ GÓMEZ Xavier. “L’arxiu de la cartoixa de Montalegre. Evolució històrica (segles XVI-XIX)”. Lligall. Revista catalana d’arxivística, 11, 1997. p. 31-41

PÉREZ GÓMEZ Xavier. “Breu història de la Conreria”. Notes, volum 11, Mollet del Vallès: Centre d’Estudis Molletans, 1997. p. 59-69.

ROSÀS REVERTÉ Joan, “La distribució de l’aigua a la cartoixa de Santa Maria de Montalegre”, dins: Les mines de la Serralada de Marina, volum I. de Francesc Alfambra i Enric Porcel, Badalona: Grup d’Espeleologia de Badalona, 2000. p. 47-51.

MIRALPEIX VILAMALA Francesc.Quatre teles de la vida de Sant Bru del pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) a París”. Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, núm. 5, 2001. p. 77-92.

TARRAGÓ CID Salvador, M. BURRELL Josep M.Cinc segles fent servir l’aigua religiosament. Els aprofitaments hidràulics de la Cartoixa de Montalegre”, dins: Les mines d’aigua de la Serralada de Marina (volum II). Badalona: Grup d’Espelelogia de Badalona, 2004. p. 79-89.

MIRET PÉREZ Francesc i PORCEL CARO Enric.Les mines de la cartoixa de Santa Maria de Montalegre” dins: Les mines d’aigua de la Serralada de Marina (volum II). Badalona: Grup d’Espelelogia de Badalona, 2004. p. 194-225.

DE MANUEL GONZÁLEZ Pere. “Cartuja de Montalegre. Evolución constructiva. Primera aproximación”, dins: Actas del congreso internacional sogre las cartujas valencianas. El Puig (València), 2003 [Analecta Cartusiana, 208]. Austria; Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg-Ajuntament del Puig, 2004. vol. I, p. 421-437.

MEDARDE SAGRERA Manuel. “La barca y el transporte marítimo de la cartuja de Montalegre”, dins:Actes del 1r Congrés d’Història Marítima de Catalunya novembre 2002. Barcelona: Consorci de les Drassanes Reials, Museu Marítim de Barcelona, 2004. (publicat en un CD, inclou el PDF del text de la ponència, 7 p.)

GRAUPERA i GRAUPERA Joaquim. “La Cartoixa de Montalegre”, dins: L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura II (catedrals, monestirs i altres edificis relieligiosos, 2). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003. p. 225-229.

GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO (dir.).Cartoixa de Santa Maria de Montalegre. Tiana. (Obres 1999-2001. Noves actuacions)”, dins: Conservació preventiva: última etapa. Memòria SPAL 1999-2001.Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006. p. 147-149.

DÍAZ MARTÍ Carles. “La comunitat monàstica de Montalegre durant els priorats d’Agustí Massot i Francesc Vidal (1713-1732)”. Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, XXIV. Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, 2006. p. 119-169.

DÍAZ MARTÍ Carles. “Arquitectura i art a Santa Maria de Montalegre a partir d’una descripició de 1731”. Estudis històrics i documents dels Arxius de Protcols, XXVIII, Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, 2010. p. 205-296.

PÉREZ GÓMEZ Xavier. “La Conreria en temps del pare Conrer”. Campsentelles, 15, Sant Fost de Campsentelles: Centre d’Estudis Santfostens “Amics de Cab“Amics de Cabanyes”, 2012. p.21-48.

TORRAS TRILLÓ, Santi. “La cartoixa de Montalegre”, dins Pintura catalana del Barroc (Memoria Artium II). Barcelona: UAB-UB, 2012, p. 159-180. 

DÍAZ MARTÍ, Carles. “El fons del baró d’Esponellà de l’Arxiu de la cartoixa de Montalegre”,  Acta historica et archaelogica mediaevalia, núm. 31, Universitat de Barcelona, 2014, p. 17-58. 

SUBIÑÀ COLL, Enric. “Els borbònics saquegen la cartoixa de Montalegre”. XXXV Sessió d’Estudis Mataronins, 2018, Museu Arxiu de Santa Maria, Mataró, 2019, p. 185- 191. 

PÉREZ GÓMEZ, Xavier. “La vinya i el vi a la cartoixa de Montalegre”. Papers de Vi, núm. 68, hivern 2021 (desembre 2020), p. 16-19.

ANGUERA, Pere; ARAGONÈS, Manuel. El Priorat de la Cartoixa d’Escaladei. Santes Creus,: Fundació Roger de Belfort, 1985.

ANIEL, J. P. «Els inicis de la cartoixa d’Escaladei. Història i arqueologia». A: Quaderns d’Estudis Medievals, 2. Barcelona, 1980, p. 119-125.

BARLÉS, Elena. «Las cartujas de la provincia cartujana de Cataluña: una aportación al estudio de sus vínculos y relaciones durante la segunda mitad del siglo XVI y los siglos XVII-XVIII». A: Congrés internacional Scala Dei, primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà (La Morera de Montsant, 1996). Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 159-197.

BARRAQUER, Gaietà. Las casas de religiosos en Cataluña (Vol. I). Barcelona, 1906.

—. Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX (2 vol.). Barcelona, 1915-1916.

CUBELLS, J. «Capbreu de la Cartoixa. Els dominis de “Scala Dei” a la comarca de Valls». A: Medievalia, 8. Bellaterra, 1988, p. 133-161.

FLORES, Montserrat «L’estiu en què ningú gosava viatjar. L’infant Pere a Cartoixa (1348)». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2013, p. 13-19.

PALOMAR, Salvador. «Un possible origen històric per a una llegenda d’Escaladei, A: Festa major, La Morera de Montsant, 2008, p. 77-81.

FONTS, Antonio. Monografía acerca del origen del Monasterio de “Scala Dei” y de la villa de Poboleda. Barcelona, 1914. [Edició facsímil a cura d’Ezequiel GORT i Salvador PALOMAR: Reus: Carrutxa, 2004].

FORT, Eufemià. «L’eremitisme a la Catalunya Nova». A: Studia Monastica, VII (1965) p. 63-126.

—. «El plet entre Santes Creus i Scala Dei sobre Bonrepòs». A: Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, V. Santes Creus, 1978, p. 391-402.

—. «El eremitismo en la archidiócesis Tarraconense». A: España eremítica. Pamplona, 1970, p. 79-139.

GAIÀ, Bernat del. Excursió a les Cartoixes de Catalunya. Barcelona, 1962.

GORT, Ezequiel. «Els documents d’Escaladei a Reus». A: Festa major, La Morera de Montsant, 1994, p. 51-54.

—. Història de la Cartoixa d’Escaladei. Reus: Fundació Roger de Belfort, 1998.

—. «Algunes notícies inèdites d’Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 1998, p. 33-36.

—. «La cartoixa d’Escaladei i l’orde cartoixà a Catalunya». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà. (La Morera de Montsant, 1996) Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 15-26.

—. «La Cartoixa d’Escaladei. Els primers temps del monestir». A: Temps de monestirs. Els monestirs catalans entorn l’any mil. Barcelona, 1999, p. 102-105.

—. «Com Escaladei tractava els seus vassalls». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2002, p. 15.

—. «De l’eguasseria d’Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2003, p. 51-53.

—. «El vi del Priorat al temps dels cartoixans». A: La Carxana, 9. Albarca, 2003, p. 16-24.

—. «L’afitament de 1628 i els termes de la Morera i Cornudella». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2004, p. 15-25.

—. «L’afitament de 1628 i els termes de la Morera i Cornudella». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2004, p. 15-25.

—. «L’afitament de 1628 i els termes de la Morera, Margalef i Cabassers». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2005, p. 37-45.

—. «Les confrontacions dels termes d’Albarca i de Montsant el 1628». A: La Carxana, 9. Albarca, 2005, p. 14-13.

—. «Tres monjos de Reus a Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2006, p. 25-29.

—. «Les prohibicions –i l’obligació- de tenir armes, al Priorat, en els segles XVI i XVII». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2007, p. 23-29.

—. Occitans i càtars a Montsant i Muntanyes de Prades. Albarca: Migdia Serveis Culturals, 20073.

—. Escaladei. La cartoixa de Montsant, Albarca: Migdia Serveis Culturals, 2008.

—. «La comunitat d’Escaladei el 1701, els censals i la farmàcia». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2008, p. 33-35.

—. «L’arquebisbe Arnau Cescomes i Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2009, p. 15-25.

—. «Violència cartoixana a Montsant, al segle XVI». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2011, p. 39-41.

—. «Les ferreries del Priorat d’Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2012, p. 39-41.

—. La Cartoixa a Catalunya. Espiritualitat i senyoria, Episodis de la Història, 358, Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2013.

—. «L’arxiu i la feina de l’arxiver, a Escaladei el segle XVII». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2013, p. 21-25.

—. «Els documents d’Albarca a Escaladei». A: La Carxana, 18. Albarca, 2013, p. 16-19.

—. «Montalt i el Mas Déu». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2014, p. 33-35.

—. «Dom Pere Aguiló, un prior arquitecte?». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2015, p. 35-37.

—. «Una visita a Escaladei, el 1846». A: El Llibret, La Morera de Montsant, 2016, p. 19-21.

—. «La Província Cartoixana de Catalunya: les cartoixes catalanes». A: Actes del XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa (Tiana, 2015). Barcelona: Ajuntament de Tiana / Analecta Cartusiana, 2016, p. 103-109.

—. «Els dominis territorials de la cartoixa d’Escaladei». A: Actes del XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa (Tiana, 2015). Barcelona: Ajuntament de Tiana / Analecta Cartusiana, 2016, p. 83-96.

—. «Alguns conflictes judicials relacionats amb la Morera». A: El Llibret, La Morera de Montsant, 2017, p. 31-34.

MATE, Isabel; BARRULL, Joan; PALOMAR, Salvador. Guia de la Morera de Montsant, Llibres de la Medusa, 11. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2017.

GRAS, F. D’Escornalbou a Scala Dei. Barcelona, 1910.

HOGG, James. La cartuja de Scala Dei. Salzburg, 1980.

—. «The carthusian general chapter and spanish charterhouses (1410-1535)». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà (La Morera de Montsant, 1996) Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 365-387.

IGLÉSIES, Josep. Scala Dei (aiguaforts de la vida monacal). Barcelona, 1957.

—. El llibre de cuina de Scala Dei. Barcelona, 1963.

—. Llibre de les obligations que tenen los frares llechs de la cartuxa de Scala-Dei y serimònies que deuen observar en lo culto divino. Barcelona, 1970.

—. «La població monacal catalana l’any 1787 segons el cens de Floridablanca». A: II Col·loqui d’Història del monaquisme català (Vol. I). Abadia de Poblet, 1972, p. 245-262.

JANÉ, Josep. Torrebesses. Poble del priorat de la cartoixa de Santa Maria d’Escala Dei de Tarragona, 1451-1485. Torrebesses, 1990.

—. «Pertinença històrica al monestir de Scala Dei del poble i terme de Torrebesses. 1451-1835, 384 anys». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà. (La Morera de Montsant, 1996) Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 27-38.

JORDÀ, Antoni. «Los establecimientos del Real Patrimonio en el siglo XVIII: Los ejemplos de Poblet y Scala-Dei». A: Butlletí Arqueològic, vol. II, Tarragona,1980, p. 159-171.

MANUEL, Pere de. Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei. Guia històrica i arquitectònica. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 2003.

MARISTANY, Carles. «Les botigues del blat de la llavor del Priorat d’Escaladei als segles XVII-XVIII». A: Penell, 2. Reus, 1985, p. 17-25.

MARTÍNEZ, Roser. «Cartuja de Scala Dei (Morera de Montsant, Priorat)». A: Arqueología, núm. 84-85. Madrid, 1987.

MARTORELL, Miquel, «Les marques de picapedrer a Santa Maria d’Scala-Dei i propostes de reflexió». A: Festa major, La Morera de Montsant, 1995, p. 43-49.

MERCADER, Joan. «Incidències político-socials damunt la propietat monacal catalana en el primer terç del segle XIX». A: I Col·loqui d’història del monaquisme català. Santes Creus, 1967, vol. I, p. 183-208.

MOLINÉ, Enric. «Els llibres de fra Andreu Capella, prior de Scala Dei i bisbe d’Urgell». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà (La Morera de Montsant, 1996) Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 65-82.

OLIVÉ, Enric. La Chartreuse de Tarragona. De la fàbrica al convent. Tarragona, 1991.

PALOMAR, Salvador. «Història i llegenda: notícies orals sobre Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 1994, p. 55-57.

—. «Tradició i narrativa popular a l’entorn de Scala Dei». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà (La Morera de Montsant, 1996) Analecta Cartusiana, 139, La Morera de Montsant-Escaladei, 1999, p. 113-142.

—. «Els tresors d’Escaladei». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2012, p. 35-37.

FONTS, Montsant. Santa Maria de Montsant. Religiositat popular i conflicte territorial. Reus: Carrutxa, 1993.

PEREA, Eugeni. La Morera de Montsant i el seu terme municipal. Toponímia. Santes Creus, 1984.

—. «El conreu de la vinya a Escaladei». A: Penell, 1. Reus, 1984, p. 53-60.

—. «Les consuetes del priorat d’Escaladei». A: Congrés internacional Scala Dei primera cartoixa de la península Ibèrica i l’orde cartoixà. La Morera de Montsant, 1996.

PLADEVALL, Antoni. Els monestirs catalans. Barcelona, 1968.

ROVIRA, S. La desamortització dels béns de l’església de la província de Tarragona, 1835-1845. Tarragona, 1989.

—. La desamortització del bienni progressista a la província de Tarragona (1855-1856). Tarragona, 1983.

—. «La desamortització dels béns d’Escaladei, Poblet i Santes Creus a la província de Lleida». A: Missiva, 13. Tarragona, 1995, p. 6-7.

Scala Dei. Primera cartoixa de la península ibèrica i l’orde cartoixà (facsímil text manuscrit s. XVIII). Barcelona, 1996.

SOBERANAS, Amadeo-J. «Una prueba de la vera cruz en Scala Dei». A: Boletín Arqueológico, any LVI, època IV, fasc. 55-5. Tarragona, 1956, p. 59-61.

TRENCHS, Josep. «La propietat territorial de Scala Dei dels inicis a 1300». A: I Col·loqui del monaquisme català, II. Santes Creus, 1969, p. 263-270.

—. «El cartujo Bernat Gort y los primeros años del Vall de Crist». A: Boletín de la Sociedad. Castellonense de Cultura, LV, 1979, p. 1-11.

—. «La lleuda de Valls i Scala Dei». A: Cuadernos de Historia Económica de Cataluña. Barcelona, 1978.

—. «La percepción de lezdas en el Campo de Tarragona a finales del siglo XV. Notas a tres procesos». A: II Congreso de Estudios sobre culturas del Mediterráneo occidental. Barcelona, 1975.

—. «El cartujo Bernardo Gort y la historiografía en el siglo XVII». A: Ilerda, XXXVII, 1976, p. 91-98.

—. «El Montsant y sus monasterios: colección diplomática (1164-1212)». A: Historia medieval. Anales de la Universidad de Alicante, n. 2. Alacant, 1983, p. 207-231.

VALLES, Joseph de [VALLS, Josep]. Primer Instituto de la sagrada religión de la Cartuxa. Fundaciones de los conventos de toda España, mártires de Inglaterra y generales de toda la orden. Barcelona, 17922.

—. Vida maravillosa del venerable padre Dom Juan Fort, monje cartujo, profeso de la Real Casa de Scala-Dei. Tarragona, 19562.

VILA, Josep M. «La intervenció arqueològica a la Cartoixa d’Escaladei. 2010-2011». A: Festa major, La Morera de Montsant, 2011, p. 23-35.

VILLANUEVA, Jaime. Viage literario a las iglesias de España (Vol. XIX i XX). Madrid, 1851.

BARLÉS BÁGUENA, Elena (2006).La província cartujana de Cataluña”. La província cartoixana de Catalunya. La cartoixa de Montalegre . Actes del XXIII Congrés Internacional sobre la Cartoixa. Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local¸ Institut für Anglistik und Amerikanistik. Universität Salzburg. ( Analecta Cartusiana, 229). P.291-337

GRAUPERA. Joaquim. “El monestir de la cartoixa de Sant Pol de Mar. Estat de la qüestió i hipòtesi de la seva estructura”. Actes del XXXIV congrés Internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La província cartoixana de Catalunya. Tiana: Ajuntament de Tiana; Analecta Cartusiana. 2016. (Analecta Cartusiana, 317), p155-165

GRAUPERA GRAUPERA, Joaquim . “El monestir de Sant Pol de Mar, un edifici enigmàtic”. El Sot de l’Aubó, any XV, núm.58 (Desembre del 2016). Centres d’Estudis Canetencs. Canet de Mar. p. 13-23

MAS GIBERT, Xavier (2005).El monestir de Sant Pau a Sant Pol de Mar”. El sot de l’Aubó, núm.11 Centres d’Estudis Canetencs. Canet de Mar. p. 16-21

PALOU I MIQUEL, Hug (1985). “Acerca de les restos arqueològicos tardoromanos como lugar de asentamiento de los monasterios medievales. El caso de Sant Pau en Sant Pol de Mar (Barcelona)” a Actas del Primer congressos de Arqueologia medieval Española -17-19 de abril de 1985. Zaragoza: Dip. Gen. de Aragón. Tomo IV, p. 683-698.

PONS GURI, Josep Maria (1931). “El monestir de Sant Pol del Maresma” a La paraula cristiana, vol. XIII (Gener-juny 1931), p.413-433

PONS GURI, Josep Maria (1966).Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar” a Circulars de l’Arxiu Històric Fidel Fita (Arenys de Mar), núm. 22.(juny 1966) p.2-54

PONS GURI, Josep Maria (1989). “Els rèdits d’un monestir cartoixà (S.XIII-XIV). Sant Pol de Mar” a Reculls d’història jurídica catalana. Barcelona: Fund. Noguera. Vol.III, p.197-227.

RODRÍGUEZ CANO, Montserrat (2006). “Notícies documentals sobre la cartoixa de Sant Pol de Mar”. La província cartoixana de Catalunya. La cartoixa de Montalegre . Actes del XXIII Congrés Internacional sobre la Cartoixa. Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local¸ Institut für Anglistik und Amerikanistik. Universität Salzburg. ( Analecta Cartusiana, 229). p.465-490

VELLVEHI I ALTIMIRA, Jaume; LLOVET I CIUDAD, Eva Maria (1982), “Sant Pol de Mar” a Catalunya Romànica. Vol.XX. El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. p .513-517.

FERRAN, Domènech. “La cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís”. Actes del XXXIII congrés Internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre. La província cartoixana de Catalunya. Tiana: Ajuntament de Tiana; Analecta Cartusiana. 2006. (Analecta Cartusiana, 229), p.457-464

GARCIA i LLINARES, M.Gemma; MORO, Antonio: PËREZ, Mia:La Cartoixa de Vallparadís segons l’arqueologia”. Actes del XXXIV congrés Internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La província cartoixana de Catalunya. Tiana: Ajuntament de Tiana; Analecta Cartusiana. 2016. (Analecta Cartusiana, 317), p.167-176

PIÑOL ALABART, Daniel. “La cartoixa de Vallparadís: documents per a la seva història”. Actes del XXXIV congrés Internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La província cartoixana de Catalunya. Tiana: Ajuntament de Tiana; Analecta

Cartusiana. 2016. (Analecta Cartusiana, 317), p.111-117

*EN CONSTRUCCIÓ*