ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2023

Dimarts 6 de juny a les 18.45 hores tindrà lloc l’ASSEMBLEA GENERAL ANUAL de l’Associació que se
celebrarà a la Sala Sant Jordi del Casal de Tiana, Av. Isaac Albéniz núm. 8-12 (Tiana).

La vostra opinió i vot són molt importants. Us animem a assistir!

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’Assemblea anterior
  2. Informe sobre l’estat actual de l’Associació, moviment de socis: altes i
    baixes.
  3. Informe sobre les activitats realitzades.
  4. Informe de tresoreria.
  5. Proposta d’activitats.
  6. Aprovació del pressupost per a l’any 2024
  7. Precs i preguntes.

Feu un comentari